Aktualności

Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia egzaminów na prawo jazdy oraz egzaminów ADR

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, wynikającym ze wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu, w trosce o zdrowie klientów i pracowników tych jednostek, realizując ustalenia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, przedłużają zawieszenie prowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń i kursów realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego do dnia 15 kwietnia 2020 r. O nowych terminach egzaminów, zainteresowane osoby zostaną poinformowane indywidualnie przez Ośrodki Ruchu Drogowego. Wniesione opłaty za egzaminy oraz szkolenia zachowują swoją ważność. ​

Ponadto w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z przyczyn niezależnych od organu, podjął decyzję o przedłożeniu do dnia 15 kwietnia 2020 r. czasowego zawieszenia egzaminów ADR. Zaplanowane w w/w okresie egzaminy odbędą się w innym terminie. Terminy te będą uzgadniane niezwłocznie po ustaniu zagrożenia. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. ​