Aktualności

Kultura to nie tylko bakterie w jogurcie…

Narodowe Centrum Kultury sfinansuje działania kulturalne w Wałbrzychu. Wałbrzyski Ośrodek Kultury z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 otrzymał grant na działania w dwóch dzielnicach. Łącznie NCK przekaże 30 tys. zł.

– Mamy świadomość, że z projektem startujemy w trudnym dla kultury czasie. Tym bardziej musimy być twórczy – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Projekt zakłada: cztery spacery badawcze, cztery wywiady focusowe, trzy warsztaty przyszłościowe, działania animacyjne w szkołach oraz dodatkowo ankietę w wersji papierowej i online. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji będzie stworzony regulamin konkursu na inicjatywy lokalne, w ramach którego WOK wyłoni do 4 inicjatyw. W obu dzielnicach, do których projekt jest kierowany: Piaskowa Góra i Rusinowa w proces diagnozy ośrodek zaangażuje partnerów z otoczenia lokalnego, co pozwoli wyjść poza krąg stałych odbiorców i będzie miało korzystny wpływ na trwałość wypracowanych rezultatów.