Raporty

Na Dolnym Śląsku zapłacono bonem turystycznym ponad 369 tys. razy na łączną kwotę przeszło 229 mln zł, co dało nam piąte miejsce w kraju.

Prawie 230 mln zł zostawili rodzice na Dolnym Śląsku płacąc za wypoczynek swoich dzieci bonem turystycznym. Tuż po starcie – program cieszył się dużym zainteresowaniem. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy w całym kraju dokonano prawie 365 tys. płatności bonami, na łączną kwotę 240 mln zł.

Bon turystyczny był jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Można nimi było płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2023 r.

Uprawnionych do pobrania bonu na Dolnym Śląsku było 322 tys. osób

Pobranych z tego zostało 275,5 tys. bonów

Bony niewykorzystane na Dolnym Śląsku ponad 47 tys.

Rodzice mogli zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.  – Często płacili także za wyjazdy dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę- dodaje.

Według rzeczniczki, rekordowy okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł.  Przez cały okres obowiązywania programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę niecałych 3,2 mld zł.

Na Dolnym Śląsku zapłacono bonem turystycznym 369 303 razy na łączną kwotę 229 133 352,92 zł. Co dało nam piąte miejsce w kraju pod względem ilości płatności bonem i kwoty, jaka została w dolnośląskich firmach – dodaje Kowalska-Matis.

Od początku działania programu PBT największą liczbę płatności bonem odnotowano w województwie małopolskim (prawie 1,3 mln transakcji).

Na drugim miejscu uplasowało się województwo pomorskie (836,3 tys. transakcji), zaś na trzecim miejscu – województwo zachodniopomorskie (674,3 tys. transakcji).

Na czwartym miejscu znalazło się województwo mazowieckie (576,8 tys. transakcji).

Największe zainteresowanie PBT odnotowano w okresie lipiec-sierpień 2021 r., kiedy to zrealizowano ok. 31% wszystkich transakcji, a kwota, którą zapłacono stanowiła ponad 34% łącznych środków wydatkowanych z tytułu realizacji płatności bonami w okresie od początku sierpnia 2020 r. do końca marca 2023 r. Kolejny duży skok zarówno w liczbie transakcji jak i kwocie płatności odnotowano w okresie wakacyjnym 2022 r. oraz w marcu 2023 r. – czyli w ostatnim miesiącu obowiązywania programu.

Podczas trwania programu najwyższą kwotę płatności za usługi hotelarskie (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi itp.) zrealizowano w województwie pomorskim (497,9 mln zł) i małopolskim (430,7 mln zł). Na trzecim miejscu znalazło się województwo zachodniopomorskie (416 mln zł). Na czwartym miejscu zaś uplasowało się województwo dolnośląskie (201,2 mln zł).

W przypadku płatności za imprezy turystyczne (np. parki rozrywki oraz touroperatorzy organizujący wycieczki, obozy, kolonie itp.) sytuacja kształtowała się nieco inaczej niż w przypadku usług hotelarskich. W tej klasyfikacji prym wiodło województwo mazowieckie (100,6 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (79,4 mln zł), zaś na trzeciej pozycji uplasowało się województwo łódzkie (49,8 mln zł). Na czwartym miejscu znalazło się województwo zachodniopomorskie (42,4 mln zł).

Do końca marca 2023 r. uprawnionych do bonu turystycznego w kraju było ok. 4,5 mln osób.

  • Wykorzystanych bonów było 95%, czyli prawie 3,8 mln, (z czego całkowicie wykorzystano ok. 3 mln bonów, zaś częściowo 778,6 tys. bonów),
  • Niewykorzystanych aktywnych bonów było 5%, czyli prawie 188 tys. w całym kraju.

31.03.2023 r. pozostało niewykorzystanych aktywowanych bonów turystycznych na kwotę nieco ponad 242 mln zł.

Bonem turystycznym można było zapłacić w ponad 28 tys. firmach turystycznych.

Od początku działania programu najwięcej podmiotów turystycznych zarejestrowano w województwie pomorskim (6,3 tys.) oraz w województwie małopolskim (5,7 tys.).

Na trzecim miejscu w rankingu uplasowało się województwo zachodniopomorskie (5,2 tys.). Na czwartym miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (2,5 tys.).

Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r.