Raporty

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Kolejna akcja dolnośląskich policjantów.

Dolnośląscy policjanci pełniący służbę na drogach przeprowadzili w piątek kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, tym razem pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa osobom pieszym, poprzez nasilenie ilości kontroli drogowych pod kątem przestrzegania przepisów w ruchu. Funkcjonariusze zwracali uwagę na sposób poruszania się pieszych po drogach oraz jak zachowują się w stosunku do nich kierujący pojazdami i rowerzyści. Mundurowi ujawnili łącznie ponad 850 wykroczeń, które w większości popełnili kierowcy, ale i sami piesi też nie zawsze stosowali się do przepisów.

Kwestie ruchu pieszych i pojazdów szczegółowo opisują przepisy ruchu drogowego. Idealną byłaby sytuacja, gdyby wszyscy uczestnicy się do nich bezwzględnie stosowali. Jednak rzeczywistość pokazuje niejednokrotnie, co innego. Fakt ten wynika nie tylko z zachowania samych pieszych, ale także rowerzystów i kierujących pojazdami, w stosunku do nich.

Mając to na uwadze policjanci pełniący służbę na drogach naszego województwa, kolejny raz realizowali działania ukierunkowane właśnie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze egzekwowali przepisy dotyczące poruszania się samych pieszych, a także dyscyplinowali kierowców i użytkowników jednośladów, którzy nie respektowali ich pierwszeństwa. Policjanci stanowczo reagowali również na inne, negatywne zachowania na drogach.

Funkcjonariusze łącznie ujawnili ponad 950 wykroczeń popełnianych w ruchu, zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami. Niestety sporą ich część popełnili kierowcy, bo aż 850, a jak wszyscy wiemy kontakt pieszego z pojazdem może i kończy się niejednokrotnie tragicznie. Główne grzech kierowców to: przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim i nieustępowanie pierwszeństwa pieszym.

99 różnych wykroczeń na koncie osób przemieszczających się pieszo, to wynik wyraźnie niezasługujący na pochwałę. Powody były różne od takich, jak roztargnienie i pośpiech, po ignorancję zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu.

Mając to na uwadze, mundurowi każdorazowo analizowali zaistniałą sytuację i stosowali przewidziane prawem środki.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych i poprzez swoje zachowanie w ruchu, możemy mieć realny wpływ na to, czy cali i zdrowi dotrzemy do miejsca docelowego.

Tego typu działania będą cyklicznie prowadzone przez policjantów.