Raporty

Nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego

Od 19 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Druki wniosków dostępne są we wszystkich punktach przyjęcia: w delegaturach urzędu w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz terenowym punkcie paszportowym w Głogowie.

W nowym wniosku o wydanie dokumentu paszportowego zaszły następujące zmiany:

–    osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują wyłącznie adres do korespondencji, nie ma obowiązku wskazywania miejsca stałego pobytu,

–    miejsce stałego pobytu podają wyłącznie osoby ubiegające się o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu,

–    istnieje możliwość wyboru sposobu (telefon lub e-mail) powiadomienia o możliwości odbioru paszportu

–    zawarte zostało oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku

–    zrezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy.

Ponadto zmienione rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych stanowi, że w przypadku małoletnich do 18 roku życia nie ma obowiązku przedstawiania legitymacji szkolnej jako dokumentu uprawniającego do ulgi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) osoby małoletnie do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu. Legitymację szkolną lub studencką winny okazać wyłącznie osoby uczące, które ukończyły 18 lat.

Nie ma możliwości wcześniejszego pobrania wniosku paszportowego ze strony internetowej, wniosek należy złożyć na druku wniosku dostępnym w organach paszportowych.