Aktualności

O targach pracy i otwarciu się na Czechów.

KSSEMP, PUP: spotkanie biznesowe: organizacja targów pracy na terenie powiatu kamiennogórskiego. Zaproszeni zostaną zarówno lokalni, powiatowi przedsiębiorcy, jak i prowadzący działalność gospodarczą w całej strefie.

Prezes zarządu SSEMP S.A. w #KamiennaGóra, Arkadiusz Dybiec: jest wyraźna potrzeba intensyfikacji polityki informacyjnej, skierowanej do przedsiębiorców. Nasza oferta dofinansowywania miejsc pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych jest imponująca.

Skupiamy się również na promowaniu regionalnych zachęt inwestycyjnych wśród czeskich inwestorów.

– Przygraniczny obszar jest niewątpliwie atrakcyjny inwestycyjnie dla czeskiego biznesu. Wspólne przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie świadomości o dostępności regionalnej pomocy publicznej w Polsce to szansa na kolejne inwestycje w regionie – podkreślił Dybiec.

Zdjęcie użyczone: SSEMP w Kamiennej Górze. Prezes kamiennogórskiej strefy ekonomicznej z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.