Aktualności

„Ocalić od zapomnienia” dofinasowane

Z przyjemnością informujemy, że zadanie ,,Ocalić od zapomnienia”, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego ,,Tkacze Śląscy” w ramach programu EtnoPolska 2020, otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. Obejmuje ono działania związane z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji i zwyczajów regionu, wzbudzeniem oraz rozwijaniem zainteresowania mieszkańców wsi folklorem i teatrem, wzmacnianiem więzi międzypokoleniowej, a także tworzeniem warunków uczestnikom zadania dla twórczej aktywności skierowanej na promowanie niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej.

Treści programowe warsztatów artystycznych nawiązują do rdzennego folkloru, a także do tradycji osiedlonych na terenie Chełmska Śląskiego i okolic rodzin przybyłych ze wszystkich niemal zakątków przedwojennej Polski. Wzbudzany tą drogą szacunek do rodzimej tożsamości kulturowej i pogłębienie o niej wiedzy pozwala na wzmacnianie integracji społeczności jako wspólnoty. Efektem zrealizowanych zajęć artystycznych będzie przygotowanie widowiska, obejmującego dzieje Chełmska Śląskiego.

Teresa Sobala
Prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”