Aktualności

Pieniądze dla ościennych gmin

– Na Dolnym Śląsku realizowanych jest wiele dużych i ważnych inwestycji, ale nie zapominamy też o tych nieco mniejszych, które również są oczekiwane przez mieszkańców i poprawiają komfort życia w województwie – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Umowy na dofinansowanie w ramach PROW podpisali przedstawiciele gmin Walim, Jedlina – Zdrój i Głuszyca. Dofinansowane inwestycje to: budowa placu zabaw w Jugowicach, rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej 16 w Jedlinie Zdroju oraz II etap modernizacji boiska sportowego w Głuszycy obejmujący m.in. instalację oświetlenia. Wszystkie samorządy otrzymały jednakowe dofinansowanie w kwocie 140 tysięcy 879 złotych, a inwestycje będą zakończone jeszcze w tym roku.

– Dziękuje za współpracę włodarzom gmin, które otrzymały dotacje jak również LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, które sprawnie przeprowadziło proces naboru wniosków, dzięki czemu dziś cieszymy się z podpisania umów na dofinansowania – podsumowuje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest elementem systemu polityki rozwoju kraju. Jego głównym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.