Aktualności

Policjanci kontrolują pasażerów

Funkcjonariusze z wrocławskiego komisariatu kolejowego podczas wciąż trwającej epidemii koronawirusa sukcesywnie kontynuują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tego groźnego patogenu. Policyjne patrole sprawdzają, czy podróżujący koleją stosują się do obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń w tym: zachowania odległości i przestrzegania obowiązku zasłaniania twarzy. Pamiętajmy, że łamanie wprowadzonych obostrzeń wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

W obliczu wciąż trwającej walki z pandemią koronawirusa, policjanci realizują szereg zadań mających ograniczyć rozprzestrzenianie się tego groźnego patogenu. Funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, oprócz kontrolowania dworców i terenów przyległych pod kątem stosowania się do wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, sprawdzają również, jak podróżni realizują obwiązujące przepisy w pociągach przemieszczających się po dolnośląskich trasach. Wszystko w ramach służby społeczeństwu, w trosce o zdrowie pasażerów komunikacji zbiorowej i mieszkańców Dolnego Śląska.

Mundurowi zwracają szczególną uwagę na to, czy korzystający z transportu kolejowego zasłaniają usta i nos podczas przebywania na dworcach oraz w samych pociągach, a także czy zachowują dystans społeczny. Na co dzień policjanci reagują na takie sytuacje. Jak sami przyznają, w większości przypadków wystarczy zwykłe upomnienie bądź zwrócenie uwagi. Jednak czasami spotkanie z funkcjonariuszami kończy się mandatem karnym lub skierowaniem wniosku do sądu.

Pamiętajmy, że stosując się do wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Respektujmy polecenia wszystkich służb. Nie zapominajmy, że stan epidemii nadal obowiązuje, a groźny dla życia koronawirus wciąż nam zagraża. Musimy mieć również świadomość, że łamanie wprowadzonych przepisów wiąże się z konsekwencjami prawnymi.