Aktualności

Policjanci z Polski i Czech razem

Podczas wizyty przedstawicieli dolnośląskiej Policji u naszych południowych sąsiadów, doszło do uroczystego podpisania harmonogramu współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a Komendami Wojewódzkimi Policji Republiki Czeskiej w Pardubicach, Hradcu Kralove, Ołomuńcu oraz Libercu. Dolnośląski garnizon podczas spotkania reprezentował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, któremu współtowarzyszyli komendanci z komend z Wałbrzycha, Kłodzka, Lubania oraz Zgorzelca, czyli jednostek położonych przy polsko-czeskiej granicy. Podpisanie harmonogramu było świetną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz omówienia bieżących spraw i współpracy pomiędzy policjantami z Polski i Republiki Czeskiej.

Policjanci z dolnośląskiego garnizonu stale współpracują ze swoimi zagranicznymi kolegami z zachodu i południa. To współdziałanie już nie raz pozwoliło zapobiec przestępstwom, zatrzymać sprawców czynów niezgodnych z prawem, ale też uratować ludzkie życie, kiedy to przedstawiciele polskich oraz zagranicznych służb odnajdywali zaginione osoby. Aby jednak wzajemna współpraca przebiegała na odpowiednim poziomie, niezbędne są spotkania i ustalenia umożliwiające wymianę potrzebnych do tego informacji.

Dlatego też, tym razem z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Pardubicach, doszło do spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego z przedstawicielami czterech komend wojewódzkich Policji ze wspomnianych Pardubic, Hradca Kralove, Ołomuńca oraz Liberca. Co więcej, wszystkich pięciu komendantów podpisało harmonogram współpracy, który precyzuje działania podejmowane przez te jednostki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz gościom przebywającym na terenie poszczególnych województw.

Po uroczystym podpisaniu, podczas spotkań roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele komend powiatowych Policji z Polski i Republiki Czeskiej, omówiono bieżącą problematykę przestępstw oraz sposoby i możliwości pozwalające im zapobiegać. W trakcie prowadzonych dyskusji skupiono się również na działaniach transgranicznych, wspólnych poszukiwaniach czy też patrolach, które stale działają na terenie sąsiadujących ze sobą jednostek z dwóch różnych krajów.

Spotkanie było też świetną okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Policji na terenie Republiki Czeskiej. Mundurowi zza naszej południowej granicy zaprosili uczestników do zwiedzenia swojego centrum logistycznego, które było jednym z głównych węzłów odpowiedzialnych za rozdysponowanie środków ochrony osobistej, maseczek i innych sprzętów podczas pandemii koronawirusa.

Przedstawiciele dolnośląskiego garnizonu na czele z nadinsp. Dariuszem Wesołowskim odwiedzili także otwarty w 2020 roku budynek Komendy Powiatowej Policji w Chrudimiu, gdzie służy blisko 200 funkcjonariuszy. Mundurowi z Czech zaprezentowali ponadto sprzęt wykorzystywany podczas działań poszukiwawczych oraz pojazdy służące wydziałom ds. cudzoziemców, czyli funkcjonariuszom pełniącym obowiązki polskiej Straży Granicznej. Podczas prezentacji poruszono temat działań polskich policjantów na wschodniej granicy naszego państwa, a co za tym idzie całej Unii Europejskiej. Omówiono również stosowane w obu krajach rozwiązania prawne umożliwiające skuteczną realizację zadań służbowych.

Zawsze takie spotkania są niezwykle cenną platformą do wymiany doświadczeń i możliwości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań zarówno dla funkcjonariuszy, jak i obywateli, w celu zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Policjanci, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, codziennie dbają bowiem o to, aby każdy, kimkolwiek by był i gdziekolwiek się znajdował, był bezpieczny. Dlatego też transgraniczna współpraca pomiędzy przedstawicielami służb polskich i czeskich będzie kontynuowana zgodnie podpisanym harmonogramem, który przewiduje stałe zwiększanie wspólnych działań pomiędzy naszą Policją a Policie České republiky.