Bez kategorii

Primus Inter Pares

Coroczne wręczenie nagród Primus Inter Pares. Nagroda przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak również dodatkowymi uzdolnieniami i pracą na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Nagrodzeni:

Liceum Ogólnokształcące: Sylwia Chronowska, Aleksandra Fryzowicz, Majka Germata, Maciej Lubos, Kacper Zabłocki.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących: Mateusz Barszczewski, Jakub Fujar, Wojciech Gieniec, Karolina Kwaśniewska, Jakub Trybuła, Sandra Ziajkiewicz.

Gratulujemy! Czas na zasłużone wakacje!