Aktualności

Przyjmiemy ukraińskich uchodźców

Władze Kamiennej Góry, gminy wiejskiej Kamienna Góra, Lubawki i Marciszowa przygotowują się do przyjęcia ukraińskich uchodźców. Wszystkie samorządy poszukują miejsc, w których można byłoby zakwaterować mieszkańców Ukrainy.

– Nie jest to proste, ale postaramy się zrobić wszystko, aby pomóc uchodźcom – zapowiedział burmistrz Janusz Chodasewicz.

– W tej sprawie będziemy rozmawiali z gestorami bazy hotelowej oraz z osobami dysponującymi nieruchomościami na wynajem. Jestem przekonany, że kamiennogórzenie nie pozostaną w tej sprawie obojętni – dodał burmistrz.

Burmistrz zaapelował także do mieszkańców, którzy chcieliby pomoc w tym zakresie o informowanie o możliwościach lokalowych. W tej sprawie należy kontaktować się z biurem zarządzania kryzysowego urzędu miasta w Kamiennej Górze (tel. 75 64 55 136 | karolina.adamczyk@kamiennagora.pl).

Dalsze działania samorządów będą uzależnione od dyspozycji i środków przekazanych przez wojewodę dolnośląskiego.

Uczestnicy spotkania dostrzegli również potrzebę udzielania pomocy psychologicznej uczniom miejscowych szkół. Informacje o tragicznych skutkach wojny mogą wywoływać negatywne reakcje wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu.

Pojawił się też apel do mieszkańców o nieuleganie zakupowej panice, która pojawiła się po informacji o wybuchu wojny.