Aktualności

S3 aż do Lubawki

Burmistrz Lubawki Ewa Kocemba poinformowała na swoim facebooku: S3 aż do Lubawki. To znakomita wiadomość dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego.

Wojewoda dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka). Odcinek S3 pomiędzy Kamienna Góra, a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj” przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (partner) na podstawie umowy zawartej 17 października 2018 r. W ramach zadania wybudowana zostanie droga ekspresowa o przekroju 2×2 pasy ruchu, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.
Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje budowę:
▶️ 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,
▶️ 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
▶️ 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).
Etap prac przygotowawczych:
? 2002 – opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka”
? 2003 – odbyło się uzupełniające posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad
? 2005-2010 – opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka
? 2010 – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica (węzeł A4) – Lubawka (granica państwa)”
? 2010-2013 – wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. „Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka”
? 2016 – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka od km 67+650 do granicy państwa z drogą R11 (strona czeska)
? 2017 – wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców nadzoru inwestorskiego dla Zadania III i Zadania IV drogi ekspresowej S3 Bolków-granica państwa. Realizację inwestycji przewidziano w systemie „Projektuj i buduj”.
Etap robót budowlanych:
?17 października 2018 r. – podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka)
?19 grudnia 2019 r. – do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka)
?31 sierpnia 2020 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła) do granicy państwa (Lubawka)
?2020-2022 – lata realizacji