Aktualności

Skutki wypadków z udziałem pieszych są tragiczne.

We wtorek, kamiennogórska drogówka prowadziła działania „NURD”, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Skutki wypadków z udziałem pieszych są tragiczne, ponieważ nie mogą oni liczyć na działanie poduszek powietrznych czy pasów bezpieczeństwa. Kierowcy, pamiętajcie, że zbliżając się do przejścia dla pieszych należy zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście i znajdujących się na nim. Piesi – przypominamy, oprócz praw, macie też obowiązki!

Dynamiczny wzrost uczestników ruchu drogowego powoduje zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach. Skutki wypadków drogowych z udziałem pieszych, zazwyczaj są tragiczne. Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego, który nie jest w żaden sposób osłonięty przed uderzeniem. Nie może liczyć na działanie pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze we wtorek brali udział w akcji pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W tym dniu, mundurowi zwracali szczególną uwagę na rejon przejść dla pieszych.

Kierowco! Pamiętaj, że zbliżając się do przejścia dla pieszych masz obowiązek zachować szczególną ostrożność, zwolnić i ustąpić pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych i znajdujących się na nim.

Policja przypomina również, że piesi oprócz praw, mają też obowiązku. Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów
→ bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
→ spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku, drogi dla rowerów lub przejściu dla pieszych.