Aktualności

Sobotnie kontrole w klubach

Policjanci prowadząc działania mające na celu kontrole przestrzegania obostrzeń, które wprowadzono w związku ze stanem epidemii, stale wspierają pracowników Sanepidu realizujących swoje ustawowe obowiązki. Kontrole mają miejsce m.in. w sklepach, restauracjach, klubach, siłowniach oraz tam, gdzie może dochodzić do naruszeń prawa. Wczoraj również policjanci prowadzili tego typu czynności, udzielając asysty pracownikom Sanepidu. Ujawniono kolejne nieprawidłowości, wylegitymowano kilkanaście osób, zastosowano postępowanie mandatowe oraz zebrano materiały niezbędne do wniosków o ukaranie. Skutecznie działania służb uniemożliwiły otwarcie klubów, których właściciele udostępniają przestrzeń pozwalającą na grupowanie się i taniec, mimo wydanych przez Sanepid – decyzji o ich zamknięciu.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego, a także osób przyjezdnych, policjanci także w ten weekend prowadzili i prowadzić będą, wzmożone działania prewencyjno-kontrolne. Ich celem jest kontrola przestrzegania obowiązujących w naszym kraju obostrzeń, które jak wiemy, mają na celu zwalczanie epidemii Covid-19. Czynności funkcjonariuszy polegały także na udzielaniu asysty pracownikom Sanepidu, którzy wykonywali swoje ustawowe obowiązki, w rejonie wrocławskiego Pasażu Niepolda.

Zawsze podczas podejmowanych działań prewencyjnych, mundurowi sprawdzają m.in. czy wszyscy stosujemy się do obowiązujących przepisów i swoim zachowaniem, nie narażamy siebie oraz innych na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Funkcjonariusze każdorazowo przypominają też mieszkańcom o tym, że wszyscy przede wszystkim mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zwracają także uwagę na fakt, że wszyscy powinniśmy zachowywać odpowiedni dystans społeczny. Niestety pomimo intensywnych działań zarówno policjantów, jak też przedstawicieli innych służb i instytucji, nadal nie wszyscy respektują przepisy wprowadzone w celu skutecznej walki z epidemią koronawirusa. Pamiętajmy więc, że nieprzestrzeganie wprowadzonych obostrzeń, może prowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa i wzrostu ilości zakażeń powodujących zagrożenie życia i zdrowia dla wielu osób.

W sobotni wieczór, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji, prowadzili działania w rejonie wrocławskiego Pasażu Niepolda. Policjanci udzielali asysty pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami wobec właścicieli mieszczących się w rejonie pasażu klubów.

Wylegitymowano kilkanaście osób znajdujących się przed wejściem do lokali, które to nie stosowały się do obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz nie zachowywały społecznego dystansu i wobec nich, prowadzone są czynności wyjaśniające w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu wykroczeń. Na niektóre naruszające przepisy osoby, nałożone zostały także grzywny, w drodze postępowania mandatowego.

Ponieważ niektórzy właściciele lokali, mimo obowiązujących przepisów prawa i wydanych przez Sanepid decyzji o zakazie prowadzenia działalności, nadal próbowali otworzyć kluby, aby pozwolić szerszej grupie osób na udział w spotkaniach towarzyskich, podjęto stosowne czynności. Skutecznie działania służb uniemożliwiły otwarcie dwóch klubów, w których właściciele udostępniają uczestnikom imprez przestrzeń pozwalającą na grupowanie się i taniec, mimo wydanych przez Sanepid – decyzji o ich zamknięciu.

Działania policjantów prowadzone były zgodnie obowiązującymi przepisami i miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonującym ustawowe obowiązki urzędnikom, mieszkańcom oraz znajdującym się przy lokalach osobom. Celem nadrzędnym było także niedopuszczenie do eskalacji agresywnych zachowań osób gromadzących się w okolicy pasażu. Niektóre z nich kompletnie lekceważyły obowiązujące przepisy, nie posiadały maseczek ochronnych, nie zachowywały dystansu społecznego, a także zachowywały się agresywnie w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy i używały słów ogólnie uważanych za obraźliwe. Zgromadzone w tym rejonie osoby, stosowały też z naruszeniem przepisów Ustawy o ochronie środowiska, elementy indywidualnego nagłośnienia. Nakierowywały celowo głośniki w stronę interweniujących policjantów.

Podejmowane przez policjantów adekwatne do sytuacji czynności, zapewniły bezpieczeństwo i nie doszło do żadnych zdarzeń nadzwyczajnych. Teraz wszystkie osoby naruszające prawo, muszą się liczyć z odpowiedzialnością za swoje czyny. Decyzję w tych sprawach podejmował będzie sąd oraz służby sanitarne.

Przypomnijmy, że organizatorzy spotkań narażają się na odpowiedzialność karną w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 165 Kodeksu karnego. W tego typu przypadkach kierowane są wnioski do służb sanitarnych o nałożenie kar administracyjnych na organizatorów imprez oraz ich uczestników za rażące naruszenie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Warto przypomnieć, że ich wysokość może sięgnąć nawet 30 000 złotych.