Aktualności

VI edycja budżetu obywatelskiego na 2022 rok

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz szósty zdecydują na co przeznaczyć pieniądze w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Na realizację wybranego projektu w 2022 roku przeznaczono 100 tys. zł.

Uchwała określa sposób zgłaszania projektów oraz ich wyboru.

  • Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat.
  • Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów z poparciem. Szczegóły dotyczące zakresu projektów określa uchwała.
  • Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego, jak również możliwość realizacji projektu w jednym roku budżetowym.

Projekty będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie miasta i BIP urzędu.

Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację dotychczasowych czterech okręgów i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra.

Ww. uchwałą wprowadzono tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców.

Projekty, które przejdą kryteria formalne poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Głosować można będzie w kilku punktach w mieście lub korespondencyjnie. Karty do głosowania dostępne będą w punktach i na stronie miasta.

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. Wybrane w ten sposób zadania realizowane będą w roku 2022. Przeprowadzeniem realizacji budżetu obywatelskiego zajmie się powołany przez burmistrza zespół.

Projekty zgłaszać można: na formularzu zgłoszeniowym, osobiście poprzez wrzucenie formularza do urny znajdującej się przed wejściem do ratusza od godz. 7.30 do 15.30 , elektronicznie na adres: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl bądź listownie na adres urzędu (decyduje data wpływu).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 301 lub pok. nr 304, tel. 75 64 55 127 lub 126 w godzinach pracy urzędu.