Raporty

Wrocławianie przenieśli się do sieci.

Wrocław jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem ilości indywidualnych kont na PUE ZUS. W regionie elektronicznie załatwia swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prawie 450 tys. Dolnoślązaków. W całym kraju aktywnych kont jest już 4,7 mln. Z Platformy Usług Elektronicznych ZUS korzystają także emeryci i renciści.

 O 17 razy zwiększyła się liczba kont na platformie internetowej PUE ZUS w ciągu 10 lat. W 2013 roku w całej Polsce tylko 275 603 klientów miało założone indywidualne konta dzisiaj jest ich już

4 754 104. Obecnie 448 087 Dolnoślązaków ma już konto na PUE. Dziesięć lat temu miało je zaledwie 32 646 mieszkańców regionu.

Dla każdej grupy klientów na PUE jest przygotowywana specjalna zakładka (rola, profil), która ułatwia obsługę. Ubezpieczony – dla osoby, która jest tylko ubezpieczona w ZUS, Płatnik – to dodatkowa zakładka dla prowadzących firmy, którzy płacą składki do ZUS oraz świadczeniobiorca, dla emerytów i rencistów, którym to ZUS wypłaca pieniądze.

Osobne zakładki są tworzone także dla określonych grup zawodowych np. dla lekarzy.

– Nasi klienci na swoim indywidualnym koncie mają dostęp do informacji o przyznanych i wypłaconych im emeryturach, rentach czy zasiłkach a także o rozliczeniach podatkowych wystawionych przez ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Tam też mogą również złożyć wniosek o zmianę adresu zamieszkania czy numeru rachunku bankowego – dodaje.

Nieco statystyk:

Dolny Śląsk:

 • Konta na PUE ZUS w oddziale we Wrocławiu: 212 528.
 • Konta na PUE ZUS w oddziale w Wałbrzychu: 125 745
 • Konta na PUE ZUS w oddziale w Legnicy: 109 814
 • Konta na PUE ZUS na Dolnym Sasku: 448 087

Ranking w całym kraju:

 • ZUS Oddział we Wrocławiu: 212 528
 • ZUS Oddział w Gdańsku: 187 325
 • ZUS I Oddział w Warszawie: 160 239
 • ZUS Oddział w Szczecinie: 159 637

Rzeczniczka wyjaśnia, że po zalogowaniu na swoje konto każda osoba ubezpieczona w ZUS może sprawdzić stan swojego konta w ZUS oraz dane o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Klienci mają także informacje o zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członkach rodziny i zwolnieniach lekarskich.

– Mogą też sami obliczyć swoją przyszłą, prognozowaną emeryturę. Zanim podejmą decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej – zachęca Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, płatnicy składek mogą rozliczać się z ZUS przez aplikację ePłatnik. Właściciele firm tam mają informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, elektronicznych zwolnieniach lekarskich swoich pracowników i stanie bieżących rozliczeń z ZUS.

Poprzez PUE ZUS rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, czy o świadczenie z programu Dobry Start.

Czym jest PUE ZUS?

PUE ZUS, czyli inaczej Platforma usług elektronicznych ZUS jest systemem internetowym dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest umożliwienie interesantom załatwiania wszelkich spraw związanych z ZUS drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak założyć PUE ZUS?

Jak twierdzi ZUS, profil na PUE ZUS nie tylko przyspiesza tempo wymiany korespondencji z Zakładem, ale jest także pomocny przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.  Żeby aktywować indywidualne konto na PUE ZUS, należy najpierw założyć profil na PUE, a następnie go „zaufać”, czyli potwierdzić tożsamość zakładającego profil.

– Można to zrobić samodzielnie, czyli założyć konto online i następnie go potwierdzić przy pomocy profilu zaufanego np. w bankowości elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-podpisu czy ePUAPu – radzi Kowalska-Matis. – Osoba, która ma swoje indywidualne konto na PUE ZUS może także zainstalować sobie bezpłatną aplikację mZUS i składać wnioski o 500+ lub wyprawkę szkolną korzystając ze smartfonu – zachęca rzeczniczka.

Swoją aplikację mają także lekarz i asystenci medyczni, którzy posiadają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich mogą już to zrobić za pomocą aplikacji mobilnej ZUS. Aplikacja nazywa się mZUS dla Lekarza i można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Wcześniej trzeba jednak założyć konto na PUE ZUS.

Konto na PUE ZUS daje kilka możliwości przedsiębiorcom:

 • Wgląd w e-ZLA swoich pracowników,
 • Weryfikacji stan salda należności względem ZUS,
 • Opłacaniu składek,
 • Uzyskania dostępu do osób ubezpieczonych zgłoszonych przez płatnika składek o wgląd we wszystkie dane osoby ubezpieczonej oraz informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 • Korzystania z programu e-PŁATNIK,
 • Generowania i wysyłania do ZUS różnego rodzaju wniosków i deklaracji ZUS DRA,
 • Komunikowania się z ZUS online oraz wglądu w otrzymane pisma od ZUS,
 • Zgłoszenia lub wprowadzenia korekty dokumentu RUD przy pomocy kreatora, który ułatwia wypełnienie oraz umożliwia import listy wykonawców i umów.

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Nie tylko przez Internet, czyli pomoc dla tych, co nie mają dostępu do sieci

Osoby, które nie korzystają z Internetu mogą bezpośrednio kontaktować się z konsultantami ZUS telefonując po numer infolinii ZUS 22 560 16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.

Klienci mogą także umówić się e-wizytę https://www.zus.pl/e-wizyta

 Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl