Aktualności

Zmiany na szlakach i remont w Karkonoskim Parku Narodowym

Wrzesień to czas prac remontowych w obiektach na terenie KPN. Obecnie trwają prace remontowe schodów na szlaku czarnym prowadzącym od górnej stacji wyciągu na Szrenicę do schroniska Na Szrenicy. Wyznaczyliśmy trasę obejścia zamkniętego odcinka szlaku czarnego (mapka w załączeniu). W terenie trasa obejścia jest oznakowana fladrami. Remont schodów a więc i  te drobne utrudnienia potrwają ok. 5 dni.

Informujemy również o zmianach w oznakowaniu szlaków turystycznych na terenie KPN. PTTK wyznakowało szlak niebieski – Czeską Ścieżkę od schroniska Pod Łabskim Szczytem do szlaku czerwonego (do Czeskiej Budki). Oficjalnie zatem Czeska Ścieżka prowadzi na grzbiet Karkonoszy. Nowo wyznakowany odcinek poprowadzony jest od schroniska Pod Łabskim Szczytem – wspólnie ze szlakiem żółtym, a następnie odbija prowadząc wzdłuż tyczek na grzbiet Karkonoszy.

Druga zmiana została wprowadzona w Karpaczu w rejonie Wilczej Poręby. Wyznaczono nowy szlak niebieski prowadzący Drogą Urszuli do Betonowego Mostu oraz zmieniono przebieg szlaku żółtego, który powrócił do swego przedwojennego przebiegu przez Wilczą Porębę. Tym samym zlikwidowany zostaje odcinek szlaku żółtego prowadzący od CI KPN w Karpaczu do Betonowego Mostu wzdłuż Łomniczki. Prowadzi tędy tylko ścieżka edukacyjna KPN. Wprowadzone zmiany w Karpaczu prezentuje mapka przygotowana przez PTTK.