Aktualności

16 kwietnia wierni kościoła prawosławnego obchodzą święto Zmartwychwstania Pańskiego.

Uchodźcy wojenni z Ukrainy to w większości osoby wyznania prawosławnego. Często nie wiedzą, że w naszym regionie mogą uczestniczyć w życiu cerkwi prawosławnej. Dlatego prosimy o informowanie gości z Ukrainy o parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu i innych miejscowościach Dolnego Śląska. Dla osób, które schroniły się przed zagrożeniem życia udział w tradycyjnych nabożeństwach i tradycjach prawosławnych jest namiastką utraconego domu ale również pomocą w funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości.

W Wałbrzychu i okolicach opieką duszpasterską otacza wiernych zaprzyjaźniony z naszą redakcją ks. Mariusz Kiślak, proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Wałbrzychu, do którego można zwracać się w każdej sprawie duszpasterskiej,  telefon: 609 453 424.