Aktualności

Jawor: kolejna inwestycja Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Powstaną 72 mieszkania na wynajem.

Podpisanie umowy na budowę 72 mieszkań w czterech budynkach przy ul. Mickiewicza 45 B-J w Jaworze. Od lewej: Władysław Niemas, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego “TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze, Emilian Bera, burmistrz Jawora oraz Dariusz Toczyłowski, prezes Wimaks Toczyłowski Hińcza, generalny wykonawca budowy.

Ruszyła budowa nowoczesnego osiedla zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 45 B-J w Jaworze. Cały teren będzie atrakcyjnie zagospodarowany. Zaprojektowano miejsca postojowe, utwardzone dojścia i dojazdy, tereny zielone, oświetlenie oraz placyki gospodarcze.

– W ramach inwestycji wybudowany zostanie zespół 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami wbudowanymi. Powstaną 2- i 3-pokojowe lokale mieszkalne o uśrednionej powierzchni ok. 50 m2, których łączna powierzchnia mieszkalna to ok 3 500 m2. Standardowo budynek zostanie wyposażony w pomieszczenia wspólnego użytku, takie jak: suszarnie, wózkownie, komórki lokatorskie – mówi Władysław Niemas, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego “TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

W założeniach projektowych przyjęto rozwiązanie umożliwiające pozyskanie energii cieplnej z gruntowej pompy ciepła z przeznaczeniem do celów grzewczych i uzyskania c.w.u. Jednocześnie w każdym z lokali mieszkalnych zastosowana zostanie wentylacja hybrydowa. Budynki wyposażone zostaną w panele fotowoltaiczne, dzięki którym wytworzony prąd zasilać węzeł cieplny. Dodatkowo w lokalach mieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie płaszczyznowe, zamiast tradycyjnych grzejników, które można łączyć z zastosowanym ogrzewaniem budynku, czyli z pompą ciepła. Dzięki zastosowaniu ogrzewania sufitowego pomieszczenie nagrzewa się równomiernie, co daje jednolity rozkład ciepła.

Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się już w trzecim kwartale 2025 roku. Wnioski o mieszkania można składać w magistracie w Jaworze lub w siedzibie kamiennogórskiej spółki TBS. Kto może o nie ubiegać się?

– Osoby dysponujące dochodem uniemożliwiającym zakup lokalu na wolnym rynku, jednak mające możliwość, aby opłacać czynsz skalkulowany na poziomie, który pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem mieszkania i spłatą zobowiązań zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” w Kamiennej Górze, na realizację danej inwestycji. Mieszkania w budynkach należących do naszego towarzystwa przeznaczone są dla rodzin, osób, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, w ogóle lub w tej samej miejscowości. Jest to zależne od sposobu finansowania inwestycji – tłumaczy Władysław Niemas, prezes kamiennogórskiego TBS.