Aktualności

Apel Wody Polskie

Szanowni Państwo,
zachęcamy do podpisania apelu do Prezesa Wód Polskich o przestrzeganie obowiązującego prawa i zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w terminie nie dłuższym niż 45 dni, z uwzględnieniem występujących obecnie zmian warunków ekonomicznych niezależnych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Apel zainicjowała pani Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu. Prośba o podpisanie apelu kierowana jest do wszystkich samorządowców i pracowników jednostek samorządowych, które odczuwają skutki nieprawidłowego działania Wód Polskich.
Zdjęcie ilustracyjne / Henryk Niestrój z Pixabay