Aktualności

Centrum Kultury w Kamiennej Górze zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, rodziny, grupy, instytucje społeczne, szkoły (klasy I-III), przedszkola. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób (nie dotyczy szkół i przedszkoli).
Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie zobowiązani są dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobową oraz klauzulą informacyjną do siedziby Centrum Kultury.
Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Centrum Kultury w godzinach 8.00 – 20.00 przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 w Kamiennej Górze do dnia 31.03.2023 r.
Palmy należy dostarczyć i pozostawić do oceny 1 kwietnia w godz. 15.00 – 17.00 w Kościele Matki Bożej Różańcowej ul. Plac Kościelny 2 w Kamiennej Górze. W innych przypadkach Organizator prosi o kontakt telefoniczny 75 744 28 75 w celu ustalenia warunków dostarczenia palm.
2 kwietnia 2023 roku Niedziela Palmowa po Mszy Świętej o godz. 12:15 w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Centrum Kultury w terminie ustalonym z nagrodzonymi.
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia https://bit.ly/3JArOYT