Aktualności

Sejmik przyjął budżet Dolnego Śląska na 2024 rok.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął nowy budżet regionu na rok 2024. Za jego przyjęciem głosowało 17 radnych województwa, przeciw było 11, a 6 wstrzymało się od głosu. Przyszłoroczny budżet Dolnego Śląska będzie rekordowy i wynosi blisko 3 miliardy złotych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na transport i ochronę zdrowia.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji niemal 3 miliardy złotych. Oznacza to, że planowane wpływy województwa zwiększą się w porównaniu do tegorocznych o 707 milionów złotych. Zwiększą się również wydatki majątkowe – czyli te przeznaczone na inwestycje. Wzrosną one o 391 milionów złotych i sięgną kwoty 1,33 miliarda złotych ustanawiając rekordowy poziom wydatków majątkowych w historii województwa od 1999 roku.

– Dziękuję radnym za wsparcie naszych inicjatyw. Mija 10 lat odkąd objąłem funkcję marszałka. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji i jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jednak nie zwalniamy tempa tym bardziej, że wkroczyliśmy w fazę realizacji nowych funduszy europejskich. – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. – Na przyszły rok przygotowaliśmy budżet wyjątkowy i rekordowy, który sięga niemal 3 miliardów złotych. Pieniądze te przeznaczymy głównie na transport, ochronę zdrowia, kulturę oraz ważne dla mieszkańców regionu inwestycje – dodaje.

Ze względu na to, że Województwo Dolnośląskie wkroczyło w nową perspektywę unijną, wzrósł wkład własny Województwa do projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wynosi on aktualnie 1,4 miliarda złotych. Jest to kwota wyższa o 1,06 miliarda złotych w porównaniu z perspektywą finansową na lata 2014-2020. Dzięki staraniom Zarządu Województwa Dolnośląskiego region pozyskał ponad 1,2 miliarda złotych z funduszy i programów rządowych na realizacje inwestycji w latach 2021-2028. Wchodzą w to: 800 milionów złotych z Programu Kolej+, 202 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 181 milionów złotych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji oraz 21 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Największe wydatki w przyszłorocznym budżecie zapisano na transport – ponad 1 mld 414 mln złotych. To o 297 mln zł więcej, niż w tegorocznym budżecie. Najważniejsze zadania to przede wszystkim rewitalizacja linii kolejowych – ambitny i niespotykany w skali kraju, wieloletni projekt – a także modernizacja dróg wojewódzkich. Przeznaczone na ten cel środki pozwolą m.in. na: kontynuację budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, przebudowanie drogi wojewódzkiej nr 323 pomiędzy drogami S5 i S3 wraz z obwodnicą Góry, budowę kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382, rewitalizację linii kolejowej nr 310 na odcinku Kobierzyce – Łagiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna, rewitalizację linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia Góra – Karpacz, czy rewitalizację linii kolejowej nr 372 na odcinku Bojanowo – Góra Śląska wraz z elektryfikacją.

Na ochronę zdrowia Zarząd Województwa w przyszłym roku chce przeznaczyć niemal 376 mln zł. Środki te pozwolą na przeprowadzenie wielu projektów poprawiających m.in. jakość usług świadczonych w zakresie ginekologii, położnictwa, leczenia psychiatrycznego oraz rekordową liczbę programów profilaktycznych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną ważne inwestycje infrastrukturalne w obszarze zdrowia takie jak m.in. budowa szpitala onkologicznego we Wrocławiu (72 mln zł), inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym im. T. Maciniaka (6,5 mln zł), Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej (6,2 mln zł) i Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Sokołowskiego w Wałbrzychu (4,4 mln zł).

Na wsparcie rozwoju regionalnego w przyszłym roku przeznaczono kwotę ponad 152 mln zł. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarządzanie rozwojem regionalnym. Samorząd województwa planuje także kontynuować projekt Going Global, czyli dolnośląską dyplomację gospodarczą, dzięki której przy wsparciu samorządu województwa przedsiębiorcy z naszego regionu będą mieli okazję uczestniczyć w wielu międzynarodowych wydarzeniach targowych.

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 5 mln złotych umożliwi realizację projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach. Powstaną dzięki niemu m.in. chodniki, zatoczki autobusowe czy oświetlenie przy drogach.

Wydatki związane z kulturą w regionie sięgną 195 mln zł. Na tę kwotę złożą się m.in. bieżąca działalność instytucji kultury (115,5 mln zł), konkursy dla NGO (3,8 mln zł), wkłady własne (1,3 mln zł), stypendia artystyczne dla twórców (500 tys. zł), Nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziecinie kultury (150 tys. zł). Na ochronę dolnośląskich zabytków przeznaczone zostanie 10 mln zł. Na turystykę w regionie przeznaczono 5,8 miliona złotych, co zostanie przeznaczone m.in. na: upowszechnianie i promocję walorów turystycznych (2,1 mln zł), Dolnośląski Fundusz Odrzański (2mln zł), składkę przekazywaną Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (1,3mln zł) oraz środki na zadania związane ze zwiększeniem konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej (400 tys. zł).