Aktualności

Uczniowie kamiennogórskiej szkoły w Lipsku

Kolejna 30 – osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze wyjechała na staże do Niemiec. Młodzież przebywa w Lipsku w ramach projektu pt.: „Nowe możliwości rozwoju zawodowego spedytorów i logistyków”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.