Aktualności

Zdrowotne a chorobowe, w czym tkwi różnica?

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne – choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Dlatego w przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować. Te dwa pojęcia są często mylone a efekt jest taki, że w czasie choroby nie mamy prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie. Natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia.

 – Ubezpieczenie chorobowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, które daje nam ono prawo do zasiłku w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego – dodaje.

W 2022 roku na Dolnym Śląsku wpłynęło do ZUS 1 907 487 zwolnień lekarskich,  w tym:

  • do legnickiego oddziału ZUS 428 004,
  • do wałbrzyskiego 578 657,
  • do wrocławskiego 900 826.

W 2022 r w całej Polsce zostało wystawionych 23 555 151 e-ZLA,

Najwięcej zwolnień wystawiali lekarze w marcu i grudniu.

W skali kraju najwięcej elektronicznych zwolnień wpłynęło do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku bo aż 1 116 856, na drugim miejscu do oddziału w Krakowie: 914 936,

Wrocław w statystykach ZUS zajmuje trzecie miejsce.

Najmniej e-ZLA wpłynęło do oddziału ZUS w Elblągu: 246 085

Chorobowe, opiekuńcze, macierzyński

Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do płatnego zwolnienia.

– Gdy będziemy niezdolni do pracy z powodu choroby, czy urazu, otrzymamy zasiłek chorobowy. Jeżeli zachoruje nam dziecko, rodzic, czy małżonek i będą wymagali naszej opieki – również z ubezpieczenia chorobowego na czas tej opieki będą wypłacane nam pieniądze, jako zasiłek opiekuńczy – mówi rzeczniczka.

Według rzeczniczki, w przypadku przedłużającej się naszej choroby z tego ubezpieczenia możemy mieć wypłacone świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie.

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą do takiego ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie.

– Trzeba pamiętać o tym, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z tego ubezpieczenia świadczeń, np. w razie choroby, czy opieki nad chorym dzieckiem. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że składka na to ubezpieczenie nie jest wysoka i wynosi tylko 2,45 proc.- przypomina rzeczniczka.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc.

Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony, jako członek rodziny, to może przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, by w razie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu nie płacić za opiekę medyczną z własnej kieszeni, a to może być spory wydatek. Instrukcja jak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest dostępna na stronie www.nfz.gov.pl.

Więcej: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-chorobowy/z-ubezpieczenia-chorobowego/komu-przysluguje